Frisörerna Ekström och Hedin

Krokslättsgatan 2

431 67 Mölndal

Telefon: 031-16 22 35, 0707 – 48 22 35

Mail: frisoren@ekstromhedin.se