Frisörerna Ekström och Hedin

Krokslättsgatan 2

431 67 Mölndal

Telefon: 031-16 22 35, 0769 – 09 57 07

Mail: frisoren@ekstromhedin.se